• f
  • f
  • f
  • f

OVER ONZE STICHTING

De Stichting Carillon Venray is opgericht in 1991. De stichting heeft - kortgezegd - tot doel:
*
het behoud van het carillon van de Sint Petrus' Banden kerktoren in Venray en het    voorzien in handmatige bespeling ervan,
* het bevorderen en organiseren van publieksactiviteiten in de toren en
* het stimuleren van een opleiding tot beiaardier.

In de huidige praktijk krijgen vooral de eerste twee doelstellingen aandacht.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter                    Vacant
Vice-voorzitter            Michael Claessens
Secretaris                   Karin Manders
Penningmeester         Frank Schaeffers

Bestuurslid                 Deken Harrie Smeets                 

Bestuurslid                 Sies Liebrand (vz Werkgroep Inrichting Torenkamers)

Bestuurslid                 Wim Peeters

Beiaardier/adviseur    Rosemarie SeuntiĆ«ns

Stichting Carillon Venray is een ANBI en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41064003

Ons bankrekeningnummer is: NL06RABO0147964814 t.n.v. Stichting Carillon Venray te Venray.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslagen en overzichten

pdfDownload ons Jaarverslag van 2013 hier.

pdfDownload ons Financieel Jaarverslag van 2011 t/m 2013 hier. 

pdfDownload ons Jaarverslag van 2012 hier.

pdfDownload ons Jaarverslag van 2011 hier.

 

Copyright © Stichting Carillon Venray - Eijdems Internet 2017, alle rechten voorbehouden